Kolonizacja obszarów zamorskich

RównieL_konfliktv religijne były przyczyną masowych wędrówek ludności, najbardziej znany jest przykład wymiany ludności muzułmańskiej z Indii i hinduskiej z Pakistanu. Miało to miejsce w latach 1947-1949.

Migracjami uwarunkowanymi społecznie są wyjazdy związane z zawieraniem związków majżeńskich^nauką, brakiem poczucia przynależności do określonej wspólnoty. U podłoża decyzji o emigracji często leżą czynniki natury psychologicznej – poczucie wyobcowania, przynależności do innego kręgu kulturowego, czasami zwykła chęć poznania świata.

Omawiając zagadnienie migracji, nie można pominąć ich wpływu na strukturę wieku, płci i zatrudnienia. Kolonizacja obszarów zamorskich była przedsięwzięciem bardzo ryzykownym, dlatego też uczestniczyli w niej głównie mężczyźni, natomiast kobiet było bardzo niewiele. Zjawisko to jest charakterystyczne choćby dla czasów podboju „dzikiego zachodu”. Migracje okresowe (wyjazdy zarobkowe) również dotyczą głównie mężczyzn. Emigrują najczęściej ludzie młodzi, w wieku produkcyjnym. Znane są przykłady starzenia się wsi, gdzie pozostają jedynie ludzie starsi, którzy z różnych przyczyn nie zdecydowali się na porzucenie miejsca zamieszkania i wyjazd do miasta. W czasach historycznych ruchy migracyjne obejmowały głównie ludność wiejską o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Współcześnie, coraz więcej ludzi wykształconych decyduje się na wyjazd w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Kraje wysoko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *