Prądy morskie

Prądy morskie są to jakby ogromne rzeki płynące w powierzchniowych wodach mórz i oceanów. JPowstają one dzięki wstępowaniu stałych wiatrów oraz sile Coriolisa, a w mniejszym stopniu dzięki różnicom gęstości wody związanym z różnicą temperatury i zasolenia. Prądy morskie dzielimy na ciepłe, czyli takie, w których temperatura wody jest wyższa niż temperatura wód otaczających i zimne, gdzie sytuacja jest odwrotna. Tak więc decyduje tu względność temperatury wody w prądzie i wodach otaczających. Prądy, w których temperatura wody odpowiada temperaturze wód otaczających, nazywane są obojętnymi. Prędkość, z jaką się poruszają, to około 10 km/godz.

W strefie równikowej występują prądy płynące ze wschodu na zachód, jak Północno i Południowo-Równikowy Atlantycki i Północno i Południowo-Równikowy Pacyficzny. Wytworzyły się tu również prądy przeciwne, jak Równikowy Wsteczny Atlantycki i Pacyficzny, które odprowadzają część wód w kierunku wschodnim.

Na Atlantyku, przy zachodnich wybrzeżach prądy równikowe skręcają ku wyższym szerokościom geograficznym dając początek Prądowi Zatokowemu i Brazylijskiemu, natomiast na Pacyfiku Ku- ro-Siwo i Wschodnioaustralijskiemu. W okolicach 45° szerokości skręcają one w kierunku wschodnim i płyną ku wybrzeżom, po drodze rozdzielając się na dwie części, z których jedna kieruje się ku strefie zwrotnikowej, np. prąd Kanaryjski i Benguelski na Atlantyku zaś Kalifornijski i Peruwiański na Pacyfiku. W ten sposób tworzą się jakby zamknięte obiegi. Druga oddzielająca się część tworzy mniej-

sze obiegi początkowo płynąc w kierunku północnego bieguna, następnie skręcając, jak np. Północnoatlantycki, Grenlandzki i Labra- dorski na Atlantyku, zaś na Północnym Pacyfiku jest to Alaskański, Aleucki i Oja-siwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *