W systemie trawiasto-odłogowym

Zanim człowiek świadomie zajął się hodowlą i uprawą roślin, źródłem jego pożywienia były upolowane zwierzęta i dziko rosnące rośliny. Zbieractwo i myśliwstwo – w krajach wysoko rozwiniętych traktowane jako sport, w swej czystej formie nadal występują wśród prymitywnych plemion Afryki, Azji i Ameryki Południowej czy Australii. Oswojenie zwierząt – którego nie należy mylić z pojęciem udomowienia – stało się podstawą rozwoju koczowniczego pasterstwa. Ludzie wraz ze stadami bydła przemieszczali się nieustannie w poszukiwaniu lepszych pastwisk i wody. Na pustynnych obszarach Afryki żyją obecnie koczownicze plemiona Nomadów, wędrowny wypas bydła prowadzą również ludy Azji (np. w Mongolii).

Pierwszym narzędziem używanym przy uprawie ziemi był zaostrzony kij – stąd nazwa tego prymitywnego typu rolnictwa – kopie- niactwo. Z gospodarką kopieniaczą można współcześnie spotkać się w wielu regionach Afryki. Pierwotnie, kiedy zasoby ziemi zdatnej do uprawy były jeszcze znaczne, rolnicy po prostu porzucali wyjałowione pola, osiedlając się na nowych terenach, porzucone pola zarastał w tym czasie las. System taki nazywamy leśno-odłogowym. Po wielokrotnym powtórzeniu takiego cyklu las stopniowo ustępował miejsca formacjom krzewiastym, a na koniec trawiastym (system trawia- sto-odłogowy). Przypuszcza się, że wiele formacji trawiastych na kuli ziemskiej, uważanych za formacje naturalne, faktycznie ukształtowało się w wyniku świadomych zabiegów agrotechnicznych człowieka. Do najstarszych metod użyźniania gleby zaliczamy stosowanie żyznych namułów i wypalanie roślinności, określa się je mianem gospodarki żarowej lub wypaleniskowej. Reliktem tej formy gospodarowania jest popularne „wypalanie traw”.

W systemie trawiasto-odłogowym po raz pierwszy zaczęto wyko-rzystywać nawozy pochodzenia zwierzęcego – pierwotnie był to tylko efekt wypasania bydła na odłogach, potem już świadomy zabieg. System odłogowy stał się podstawą rozwoju uprawy ugorowej, pierwotnie dwupolowej, a potem popularnej trójpolówki.

Czasy bardziej współczesne przyniosły postępującą specjalizację rolnictwa. Jej początki sięgają czasów kolonialnych, kiedy to powstawały pierwsze plantacje o charakterze monokulturowym. Obok wielkich plantacji i ferm hodowlanych spotykamy współcześnie gospodarstwa wielokierunkowe, na ogól produkujące na potrzeby własne. W ostatnich latach bardzo popularne stały się gospodarstwa ekologiczne produkujące tzw. „zdrową żywność”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *